Currently browsing tag

2 Cute Ink

Сладко конче/Sweet horse

Темата на новото ни предизвикателство #219, в Craft Your Passion, е дръзко и красиво. За създаването на вашите проекти, използвайте дръзки, красиви и ярки цветове. Прекрасният ни …